…Brother BRP Bad Reputation Point BSH Barisan Sakit Hati BTW By The Way Bukmak Bookmark BW Bandwith BWK Bandwith Killer C Cacat Calon cantik Captcha Image verification, berupa huruf, angka…